POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Program Zarządzania Gospodarstwami Systemu Jakości Perfect Fruits, zwane dalej łącznie Witryną będącą własnością spółki Perfect Fruits  sp. z o.o.,

Sobieszyńska 35, 00-764 Warszawa, NIP 521-385-39-76, REGON 382401438, KRS 0000768507, zwaną dalej Spółką.

 

Spółka jest również administratorem danych osobowych. Obsługa dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przy korzystaniu z Witryny w celu, do którego została stworzona i aby to osiągnąć podejmuje wszelkie niezbędne działania. Polityka Prywatności nie dotyczy działań podmiotów trzecich.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Cel przetwarzania

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są ręcznie, bądź automatycznie w celu dostarczania klientom Spółki usług Witryny, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

 

Dane zbierane podczas rejestracji

Podczas dokonywania rejestracji na Witrynie oraz innych form komunikacji, Spółka będzie od Państwa zbierała następujące dane osobowe:
– nazwisko i imię,
– adres do korespondencji,
– adres poczty elektronicznej,
– numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego (opcjonalnie),
– lokalizacja (opcjonalnie),
– dodatkowe informacje na temat prowadzonego gospodarstwa – dane niezbędne do prawidłowego korzystania z Programu do Zarządzania Gospodarstwami Systemu Jakości Perfect Fruits.

Powyższe dane zbierane są w momencie rejestracji i przed wprowadzeniem do systemu muszą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Spółka nie zbiera danych osób niepełnoletnich oraz danych wrażliwych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”.

W trakcie rejestracji konieczne jest ustanowienie hasła do konta użytkownika. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i otwarcia konta użytkownika w ramach Witryny.

 

Dane statystyczne zbierane podczas korzystania z serwisu

Witryna zbiera dane statystyczne na temat jej użytkowników za pomocą narzędzia Google Analytics.

 

Wykrywanie lokalizacji

Dla bardziej poprawnego działania Witryny, niektóre elementy mogą wymagać lokalizacji urządzenia z którego nastąpiło połączenie z Witryną.  Witryna może każdorazowo automatycznie wykrywać lokalizację użytkownika. W takim przypadku zostaniesz poproszony o zezwolenie na wykrycie lokalizacji. Nieudzielenie takiej zgody może skutkować utratą niektórych elementów Witryny, np. widget pogodowy straci swoją funkcjonalność.  Spółka nie udziela podmiotom trzecim informacji na temat lokalizacji użytkowników Witryny do celów innych niż poprawne działanie niektórych elementów Witryny.

 

Przechowywanie danych

Wszelkie dane zbierane przez Spółkę poprzez Witrynę przechowywane są na serwerach spełniających wszelkie wymagania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO.

 

Udostępnianie informacji

Spółka, ani Witryna nie udostępnia w żaden sposób i w żadnym przypadku dokładnych danych dotyczących imienia, nazwiska i adresu zamieszkania użytkowników podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody Użytkownika. Nie dotyczy to jednak podmiotów przetwarzających (np. biuro rachunkowe obsługujące Spółkę) z którymi zawarto umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane przekazywane partnerom chronione są przy zachowaniu najwyższych standardów wymaganych przez przepisy prawa.

Marketing własny Witryny

Podane dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych własnych usług Witryny bez udostępniania danych podmiotom trzecim wyłącznie za Państwa zgodą.

 

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Witryny mogą wykorzystywać pliki cookies.  To niewielkie informacje wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla użytkownika i jego danych, a warunkiem ich działania jest akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

Prawa użytkownika

Państwa dane będą dla Was dostępne, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: info@perfectfruits.pl Perfect Fruits  sp. z o.o., ul. Sobieszyńska 35, 00-764 Warszawa .

Posiadają Państwo prawo do żądania informacji o danych przechowywanych na Państwa temat, jak również prawo do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mogą Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy w tym celu o pisemny kontakt  pod adres: Perfect Fruits  sp. z o.o.,

Sobieszyńska 35, 00-764 Warszawa. List musi być opatrzony czytelnym podpisem oraz informacjami umożliwiającymi dokładną weryfikację osoby wnioskującej.

Zmiany, pytania i zastrzeżenia

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem:

Adres e-mail marketing@Perfectfruits.pl